Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szolgáltatások (ADR)

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szolgáltatások az ADR 3-9 áruosztályaira vonatkozóan

·         Vállalkozások ADR hatálya alá tartozó veszélyes áru közúti szállítási tevékenységét érintő előírások felülvizsgálata

·         Veszélyes áru közúti szállításhoz kapcsolódó tevékenységek (csomagolás, betöltés, berakás, szállítás, kirakás, …) lebonyolítása, dokumentálása

·         A szállítás jellegéből adódó mentességek alkalmazhatóságának vizsgálata

·         A veszélyes áruk közúti szállításban résztvevő személyek képzése

·         A résztvevők biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek megállapítása

·         A biztonsági követelmények betartását biztosító ellenőrzések, ill. javaslattétel a biztonságot elősegítő, egyéb intézkedésekre

 

Bővebben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szolgáltatásról

Azok a vállalkozások, melyek tevékenysége az ADR hatálya alá tartozik, a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően veszélyes áru biztonsági tanácsadót kötelesek alkalmazni.

Azok a vállalkozások pedig, amelyek nem tartoznak az ADR hatálya alá, vagy szállítás jellegéből adódó mentességet vehetnek igénybe, - tehát törvényesen mellőzhetik a tanácsadó alkalmazását - közúti ellenőrzés során számíthatnak arra, hogy igazolniuk kell, miért mentesülnek részben vagy teljesen az ADR hatálya alól.

Tanácsadó alkalmazása egyaránt történhet megbízási vagy alkalmazotti jogviszony létesítésével. A veszélyes áru szállítást minden egyes alkalommal egyedinek kell tekinteni, az előző szállítástól való legkisebb eltérés esetén is (csomagolóanyag, szállított mennyiség … változása) a tevékenységre vonatkozó előírások nagymértékben megváltozhatnak.

Szállítmány feladásakor és továbbításakor gyakran előfordul, hogy a veszélyes áru szállításra (ADR) és a veszélyes hulladék szállításra vonatkozó 98/2001. (IV.15.) Korm rendelet előírásait együttesen kell alkalmazni.

A fent említett kötelezettségek azonosítására, megfelelő színvonalú teljesítésére tanácsadó alkalmazása elengedhetlen.