Kémiai biztonság

Kémiai biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásaink

·         Anyagok azonosítása, bejelentése, regisztrációja, veszélyesség csökkentési javaslatok, lehetőségek azonosítása

·         Veszélyes anyagokat és készítményeket beszállítók és azokkal tevékenységet végző szolgáltatók azonosítása, kiválasztási szempontok meghatározása és átvizsgálása, a REACH-csel kapcsolatos kommunikáció kialakítása

·         Biztonsági adatlapok átvizsgálása, kiértékelése, veszélyek azonosítása, kommunikációja, környezetvédelmi teendők és szabályok meghatározása a normál használat és a vészhelyzetek során, mindezek oktatása, kommunikálása

·         Környezetvédelmi kárelhárítási tervek és vészhelyzeti tervek készítése, oktatása, frissítése 

 

Bővebben a kémiai biztonságról

A mindennapi élet és a technika fejlődése magával hozta azt az igényt is, hogy a világ fektessen hangsúlyt a nyersanyagkészleteinek feltárására, illetve, hogy termeljünk mind több felhasználható, a kényelmet és egyéb szükségleteket kielégítő kémiai természetű és szintetikus vegyi anyagokat. Az előbb említett folyamatnak – vagyis a kemizációnak - köszönhetően köszönhetően 1990-re a forgalomban lévő vegyi anyagok száma meghaladta a 100 000-et.

Az utóbbi két évtized növekedésére vonatkozó adatok már nem pontosak, de egyes becslések 4 millióra teszik a különböző fantázianeveken forgalomba hozott készítmények számát.

A kemizáció szabályozott keretek közé szorítására jelenleg is számos próbálkozás folyik. Az utóbbi három évben több fontos jogszabály is megjelent, melyek a veszélyes anyagok és készítmények használatával kapcsolatos és egymással összefüggő, környezetre és emberre gyakorolt kockázatait próbálják minimalizálni.

A vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyek információk beszerzése, megismerése, a szükséges további döntések meghozatala szempontjából jelenleg is a legfontosabb dokumentum a biztonsági adatlap. Ezért tartalmának kértékelése és ismerete és megismertetése alapvetően fontos a vele végzett tevékenység megkezdése előtt, de ugyanúgy minden új anyaggal folytatott tevékenység megkezdése előtt is.

Függően a veszélyes anyagokkkal végzett tevékenység jellegétől és az ellátási láncokban elfoglalt helyétől, egy vállalkozásnak hatósági bejelentési, engedélyeztetési, regisztrációs, kommunikációs kötelezettségeik lehetnek. Ezek ellátásához sok esetben nem áll rendelkezésre a megfelelő szakmai háttér vagy a belső erőforrások szűkösek, így az ilyen kötelezettségek teljesítésében cégünkben partnerre találhat.