ISO 50001 Energiairányítási Rendszer, Energetikai audit

ISO 50001 Energiairányítási Rendszer, Energetikai audit

A 2012/27/EU EU irányelv 2015. májusában épült be a magyar jogrendbe. Alapvető következménye, hogy a 2015. évi LVII. törvény a 250 főnél nagyobb, vagy a minimum 50 millió € árbevételt elérő (tehát KKV-nak nem minősülő) vállalatok számára energetikai audit elvégzését teszi kötelezővé 2015.december 5-ig. A törvény zárórendelkezéseinek köszönhetően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

Az energetikai auditálási kötelezettség teljesítésére alapvetően kétféle megoldást kínál a törvény:

  • energetikai audit elvégeztetése a MEKH) által vezetett névjegyzékben szereplő auditorok által
  • ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszer működtetése (ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt)

A NECS mindkét választás esetében tud partnereinek segítséget nyújtani.

Az energiamenedzsment tudatos, rendszerszerű keretekbe szervezett módja az ISO 50001 szerint bevezetett menedzsment rendszer. A bevezetés jellemzően a meglévő rendszerekhez integráltan szokásos, igazodva a szervezet igényeihez és lehetőségeihez, nem utolsó sorban meglévő menedzsment rendszereihez és azok fejlettségi szintjéhez.

A rendszer alapvetően a jelentős energiafelhasználás mérséklésére illetve az energiahatékonyság javítására használatos eszköz, mely magában foglalja a következőket:

1.      A rendszer érvényesség területének meghatározása

2.    A vezetőség elkötelezettségének biztosítását, a vezetőség képviselőjének kijelölését és az energiairányítási teamnek működtetését

3.     Az energiatervezés rendszer alapon való megvalósítását a következők által:

-          Energiaátvizsgálás

-          Energia-alapállapot felmérés

-          Jogi és egyéb követelmények azonosítása és

-          Energiateljesítmény-mutatók kialakítását (ETM)

-          Energiacélok és energiairányítási cselekvési tervek bevezetése és nyomonkövetése

               4.     A működés szabályozása

-          Képzések, tudatosság

-          Kommunikáció

-          Dokumentáció, dokumentumok kezelése

-         Az olyan műveletek és karbantartási tevékenységek energiatudatos szabályozása a működés során, amelyek kapcsolatosak a jelentős energiafelhasználással

-       Energiatudatos tervezés a berendezések, rendszerek és folyamatok esetében

-    Energiaszolgáltatások, termékek, berendezések és az energia beszerzése

              5.     Figyelemmel kísérés, mérés és elemzés

-          Mérési igények átvizsgálása

-          Energiamérési terv kialakítása

-          A jogi és egyéb követelményeknek való megfelelőség kiértékelése

-          Belső audit, nem-megfelelőségek és helyesbítő tevékenységek

              6.     Vezetőségi átvizsgálás

A fentiek alkalmazásával a cél, hogy a vállalat számára szisztematikus megközelítésben, a cégen belüli energiatudatos szemlélet kialakításával, folyamatos fejlődést biztosítson az energiairányításában.

Energetikai audit vagy ISO 50001 Energiairányítási Rendszer - Mit válasszak?

A választás nem könnyű, de íme a lehetséges előnyök és hátrányok

Energetikai audit:

ElőnyökHátrányok
- gyors megoldás- négyévente előforduló igen magas költségek
- jó alapot szolgáltat egy ISO 50001 rendszerhez- rendszerint nem térül meg

Az energetikai auditot akkor ajánljuk, ha az Önök cégének gyors megoldásra van szüksége a jogszabályi kötelezettségei teljesítésére, esetleg később tervezik ISO 50001 energiairányítási rendszer bevezetését.

 

ISO 50001 Energiairányítási rendszer

ElőnyökHátrányok
- jobban ütemezhető beruházások- több dokumentáció
- szisztematikus megközelítés- rendszeres munkát igényel
- energiatudatos szemlélet
- több munkatárs bevonását igényli
- más meglévő rendszerekkel integrálható 
- folyamatos fejlődés 
- a harmadik fél általi auditok hozzáadott értéke 
- tervezhető költségek 

Az ISO 50001 rendszer hátrányai könnyen előnyökké is válhatnak, hiszen a rendszeres munka, a több munkatárs bevonása és jól végzett dokumentáció mind jelentheti a fejlődés zálogát is.

Bővebben az energiamenedzsmentről

A mai világgazdasági trendeket figyelve szembeötlő, hogy míg mindenki a fenntarthatóságról beszél, a világ igen jelentős része valójában ugyanannyi vagy több energiát használ fel, mint eddig valaha. Ennek leegyszerűsítve egyszerű magyarázata van. A világban működő gazdaságok növekedés orientáltak és ameddig a közgazdaságtan domináns szerepet tölt be jószerivel minden felett, addig nem is nagyon lehet ezt másképp elképzelni. Ez anélkül állítható, hogy bármelyik tisztelt közgazdász embert megsértenénk. Ugyanis a jelenlegi ipari termelésnek, de általánosságban véve nagyjából a mai világnak az egyik nagy problémája, hogy lényegében csak valamihez kötötten tudunk energiát tárolni. Nincs igazi megoldás arra, hogy az energia ott maradjon, ahol van. Nem tudjuk feltenni a polcra, hogy utána 3-5 vagy 10 év múlva ugyanannyit tudjunk levenni belőle és épp akkor, amikor szükség van rá.

Belemehetnénk abba, milyen érdekek és ellenérdekek vezethetnek ide, de nem tesszük. Sokkal inkább azzal igyekszünk foglakozni, hogy üzletfeleinknek, partnereinknek hogyan tudunk olyan kézzel fogható megoldásokat biztosítani, amivel energiát lehet megtakarítani, így végső soron hozzájárulhatunk az Önök gazdasági sikerei mellett a környezet védelméhez, az üvegházhatású gázok környezetbe kerülésének csökkentéséhez, az ellátási kockázatoknak való kitettség mérsékléséhez, a kiszámíthatóság megteremtéséhez.

De mi is az az energiamenedzsment?

Talán a legjobb megközelítés az, hogy ha a fogalmat úgy írjuk le, hogy egy folyamat, amely egy rendszer (egy folyamat, szervezet, épület, stb.) energiával kapcsolatos figyelemmel kísérési, irányítási és megtakarítási folyamatait öleti fel.

Ez a következőket jelenti tipikusan:

1.     Az energiahasználatok azonosítása és az energiafelhasználás mérése, az adatok gyűjtése

2.     A megtakarítási lehetőségek azonosítása és annak felmérése, hogy általuk mennyi energiát lehet megtakarítani

3.     A szükséges intézkedések megtétele az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

4.     Az intézkedések nyomán az adatok folyamatos értelmezése, elemzése.

Miért fontos az energiamenedzsment?

A fentiekből már lényegében kiderülhetett ez az olvasó számára, de az energiamenedzsment alapvető dolog, kulcskérdés a megtakarításokhoz egy szervezeten belül. A megtakarítás pedig pénzt jelent, nem utolsó sorban, ahogy fentebb is említettük, hozzájárul a környezet védelméhez, az üvegházhatású gázok környezetbe kerülésének csökkentéséhez, az ellátási kockázatoknak való kitettség mérsékléséhez, a kiszámíthatóság megteremtéséhez.

Hogyan lehet az energiát „menedzselni” a legjobban?

       1.     Az energiahasználatok azonosítása és az energiafelhasználás mérése, az adatok gyűjtése

Ebben a témakörben az adatok száma, gyakorisága és részletessége a kulcskérdés. Minél több és értékelhetőbb adat van, annál jobb. Ez lehetővé teszi a fogyasztási adatok és szokások körültekintő és részletes elemzését.

Szintén kulcskérdés, hogy az alapvonali felhasználást, vagyis hogy miből, mennyit, a jelenlegi kondíciók, energiamix, stb. mellett fogyasztunk és hogy milyen berendezésekkel és körülmények között.

        2.     A megtakarítási lehetőségek azonosítása és annak felmérése, hogy általuk mennyi energiát lehet megtakarítani

A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb energia megtakarítási lehetőségek nem vagy alig járnak jelentős befektetési igénnyel. Erre tipikus példa a hűtő-fűtő berendezéseké. Számos épületben vannak elképesztően okos megoldások a hűtésre-fűtésre, de vezérlésük, programozásuk a létesítmény menedzsmentje számára nem vagy nem eléggé ismert, netán meghibásodott, stb. Így az egész rendszer ugyanolyan „jó”, mintha nem lenne.

A másik tipikus eset, az emberekben rejlő potenciál. Switch off – vagyis kapcsold le/ki. Ez is kívánhat egy kis nyomozást, de a korábban említett részletes adatok sok segítséget nyújthatnak.

        3.     A szükséges intézkedések megtétele az energiafelhasználás csökkentése érdekében

Anélkül, hogy megtennénk a megfelelő intézkedéseket, a megtakarítási lehetőségek azonosítása mit sem ér. Azokhoz az intézkedésekhez, amelyekhez az emberek motivációja szükséges kemény munkát jelentenek, de hasznosak. Ezekhez a tudatosságon kívül másra nincs is szükség.

Azokhoz az intézkedésekhez, melyeket egyszer már azonosítottunk és a berendezések cseréjét, fejlesztését igénylik, nem sokat kell hozzáfűzni. Ha megtettük, már csak szorítanunk kell a sikerért és örülni, hogy nem olyan cégnél dolgozunk, ahol a megtérülést olyan rövid idő alatt várják, ami irreális.

        4.     Az intézkedések nyomán az adatok folyamatos értelmezése, elemzése

Ha eddig eljutottunk, már „csak” a megtakarítást kell figyelemmel kísérnünk. Ami persze nem teljesen igaz, de bizonyára mindenki érti, hogy itt már igazából arról van szó, hogy igazolni szeretnénk a befektetés megtérülését.

Folyamatos figyelmet igényel a tudatosságot igénylő intézkedések megtérülésének igazolása. Ha hibás mérőrendszereket cseréltünk, szükség van a visszaellenőrzésekre, hogy minden tényleg úgy működik-e, ahogyan kell.

Ha berendezésbe ruháztunk be, akkor pedig értelemszerűen tudni akarjuk és bizonyítani is, hogy a megjósolt energia megtakarítást elértük.

A NECS a fentiekhez kiváló partner lehet, hiszen számos tapasztalt szakértő és auditor áll rendelkezésünkre széles iparági tapasztalatokkal, hogy a legjobbat nyújthassuk partnereinknek.