ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 9001 Menedzsment Rendszerek

ISO 14001, EMAS, OHSAS, ISO 9001 menedzsment rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatásaink

·         Előzetes helyzetfelmérés

·         Környezeti tényező azonosítás, értékelés, jelentős tényezők meghatározása

·         Jogszabályi követelmények azonosítása és az azoknak való megfelelés kiértékelése

·         Célok, előirányzatok, programok, fejlesztési lehetőségek meghatározása, előterjesztése

·         A környezetvédelemmel kapcsolatos szervezet, felelősségek, hatáskörök kialakítására való javaslattétel

·         Képzési igények felmérése, képzési tervek, oktatási tematikák kidolgozása, oktatások elvégzése,  belső auditor képzés

·         Dokumentáció készítés, karbantartás

·         A működés környezetvédelmi szempontú szabályozásának kialakítása, szabályzatok, eljárások, munkautasítások dokumentálása, felülvizsgálata

·         A vészhelyzeti felkészültség kialakítása, tervek készítése, oktatásuk és végrehajtásuk gyakoroltatása

·         A figyelemmel kísérés megtervezése, végrehajtása, dokumentálása

·         Belső auditok tervezése, végrehajtása

·         Vezetőségi átvizsgálásban való igény szerinti közreműködés

·         A vezetőség megbízottja szerepének ellátása, a rendszer működtetésének koordinálása

·         Felkészítés a tanúsító, felügyeleti és megújító auditokra, aktív helyszíni támogatás

·         Rendszer felülvizsgálat, átalakítás, egyszerűsítés, integrálás más rendszerekkel (OHSAS, ISO 9001, stb.)

 

Bővebben a Környezetközpontú Irányítási Rendszerekről

A ’90-es évek közepétől menedzsment rendszerek jelentek meg először a minőséget, majd a környezetvédelmet a középpontba állítva. Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki a röviden EMAS néven ismertté vált rendeletet (Eco-Management and Audit Scheme, EC 1836/93). Az új változatot (761/2001/EK) 2001-ben adta ki a Bizottság. Erre ismét sor került 2006-ban (196/2006/EK) amikor már az ISO 14001:2004 novemberében megjelent új, második verziójához igazították azt, majd 2009-ben, amikor napvilágot látott az EMAS III. verziója (1221/2009/EK).

Egy környezetközpontú irányítási rendszer egy hatékony eszköz lehet bármely szervezet számára, hogy a mindennapi környezetvédelemmel kapcsolatos működést szervezett, tudatos, kiszámítható, átlátható keretek közé terelve, a környezeti teljesítményt a korábbinál magasabb szintre emelje.

Mind az ISO 14001 szabvány, mind az EMAS a Deming-ciklusra épül. PDCA ciklusként is ismert, amely az angol plan, do, check, act rövidítése. Vagyis tervezzük meg, vezessük be, kísérjük figyelemmel és cselekedjünk.

·         P - azonosítsuk a környezeti tényezőinket, és a rájuk vonatkozó jogszabályi hátteret, majd a prevenció és/vagy a meglévő tényezők hatásainak csökkentése érdekében alakítsunk ki célokat és programokat.

·         D - vezessük be a rendszert a szervezet minden szintjére, felelősökkel, a kommunikáció, a képzés aspektusaival, megfelelő dokumentáltsággal a mindennapi működést kellő részletességgel szabályozva, nem megfeledkezve a vészhelyzetekről sem.

·         C – kísérjük figyelemmel a céljaink megvalósulását, a környezetvédelemmel kapcsolatos paramétereket és a jogszabályi háttérnek való megfelelést, hajtsunk végre megelőző intézkedéseket és helyesbítéseket, ezekről és a rendszer többi eleméről is készítsünk feljegyzéseket, majd a vizsgáljuk át a rendszert a belső audit keretein belül, hogy a rendszer hibáit felderíthessük.

·         A – végül a vezetőség értékelje a rendszer működését és szabja meg a továbbfejlesztés irányait a rendelkezésére álló információk alapján.

 

Az ISO 14001 rendszereket rendszerint független, akkreditált tanúsító szervezetekkel tanúsíttatják. A tanúsítvány igazolja a szabvány követeleményeinek való megfelelést. Az ilyen tanúsításra való felkészülés gyakori motivációja, hogy a beszállítói láncban a megrendelő egyszerűen előírja beszállító számára az ilyen, tanúsított rendszer meglétét, de egyes pályázatokon is előny illetve előfeltétel lehet a tanúsított rendszer működtetése.

Az EMAS az ISO 14001 követelményein túl megköveteli az előzetes környezeti átvilágítást, aktívabb részvételt a dolgozóktól az EMAS bevezetésekor. Publikálni kell a releváns információkat a nyilvánosságnak és egyéb érdekelt feleknek, valamint 100%-ban meg kell felelni a környezetvédelmi jogszabályoknak. Az EMAS rendszert és a kiadott környezeti nyilatkozatot kötelezően hitelesíttetni kell független, az EU tagállamaiban bejegyzett hitelesítővel.