Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásaink

·         Hulladékok azonosítása, EWC kódolása,

·         Szükség esetén hulladékminősítés és laboratóriumi vizsgálat elvégeztetése

·         Hulladékkeletkezési és kezelési nyilvántartás vezetése, kiszállítások ügyintézése, szállítólevél és kísérőjegyek („Sz-jegy”, „K-jegy”) vezetése.

·         Hulladékgazdálkodási szabályzat készítése, oktatása, felülvizsgálata, hulladék gyűjtési, kezelési rendszer kialakítása.

·         Hulladékkezelő szolgáltatók felkutatása, kiválasztási szempontok meghatározása és átvizsgálása, szerződés előkészítés, szerződés végrehajtás felügyelete.

·         Hulladékokkal kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás („HIR”) elvégzése.

·         Kiemelt hulladékáramokkal kapcsolatos, a hatóságok és a koordináló szervezetek felé teljesítendő adatszolgáltatás elvégzése. (csomagolás, elemek, akkumulátorok, elektromos és elektronikai berendezések, gumiabroncs, kenőanyag, hűtőgép)

·         Hulladéklerakáshoz szükséges alapjellemzés és megfelelőségi vizsgálat előkészítés, lebonyolítása, dokumentálása.

·         Időszakos hulladék mérleg készítése, mennyiség-, kezelés- és költségelemzés

·         Egyedi, helyi, területi hulladékgazdálkodási tervek készítése és rendszeres felülvizsgálata.

·         Hulladék megelőzési, csökkentés és hasznosítási, egyben költség csökkentési javasatok kidolgozása.

 

Bővebben a hulladékgazdálkodásról

A természeti erőforrások jelenlegi világunkban megszokott nyitott anyagfeldolgozásból következik, hogy egyrészt elfogynak a meg nem újítható természeti kincseink és értékes anyagok és energia mennek veszendőbe. Emellett egyre nagyobb mennyiségű és egyre változatosabb, a hagyományostól eltérő összetételű hulladék kerül a környezetbe. Ez a kezelés (vagy éppen nem kezelés) miatt természetesen változó mértékű negatív hatásokat okoz.

Annak érdekében, hogy ezek a negatív hatások elkerülhetőek, csökkenthetőek legyenek minden hulladéktermelőnek igyekeznie kell figyelembe venni a következő prioritásokat: megelőzés, újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás, egyéb hasznosítás, illetve ártalmatlanítás.

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok fenti prioritásokat figyelembe vevő kezelése és elhelyezése általában jelentős költséggel jár, ezért válik egyre inkább a sikeres gazdasági teljesítmény egyik tényezőjévé a jól tervezett és szervezett hulladékgazdálkodás.

Mindehhez szükség van a megfelelő és engedélyekkel rendelkező átvevő és kezelő partnerek, hasznosítási lehetőségek felkutatására és szerződtetésére, mert ez a mindennapi működéshez elengedhetetlen.

A termelt hulladékok nyilvántartása szinte minden gazdasági társaság számára kötelező, anyagmérleget pedig a veszélyes hulladékot eredményező technológiák üzemeltetői kötelesek készíteni. Már egész kis cégmérettől és termelt mennyiségtől szükséges éves adatszolgáltatást benyújtani a tárgyévet követően a termelt hulladékok mennyiségéről. Ehhez a hulladékok megfelelő besorolása, azonosítása, veszélyességük megállapítása elengedhetetlen.

Fontos eleme a hulladékgazdálkodásnak gyártói felelősség is, melynek keretében a kiemelt hulladékáramokkal kapcsolatosan többféle visszagyűjtési, hasznosítási kötelezettséget kell teljesíteni, de komoly feladatot jelent a hatóságoknak és koordináló szervezetek felé teljesítendő adatszolgáltatás is.

Egyes szervezeteknek 6 évre szóló hulladékgazdálkodási tervet is készíteniük kell, amelyet legalább kétévente szükséges felülvizsgálniuk. Ez amellett, hogy szakmai feladat, gazdasági késztetést is jelent, megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat melyekkel a kitűzött hulladékgazdálkodási célok megvalósíthatóak.