A jogszabályi megfelelés biztosítása

A jogszabályi megfelelés biztosításával kapcsolatos szolgáltatásaink

·         Jogszabályi követelmények azonosítása, a velük kapcsolatos teendők meghatározása

·         A megfelelés eléréséhez szükséges intézkedésekre való javaslattétel, intézkedési tervek készítése

·         Megfelelést biztosító programok kidolgozása, bevezetése

·         A jogszabályi változásokból adódó kötelezettségek szervezetre gyakorolt hatásainak feltérképezése

·         Oktatás környezetvédelmi jogszabályokból

·         Jogszabályi megfelelést vizsgáló auditok lebonyolítása önállóan vagy a szervezet saját auditor csapatát kiegészítve

·         ISO 14001 vagy EMAS rendszerek részét képező megfelelőség kiértékelésének elvégzése

·         Beszállítói kör cégei környezetvédelmi megfelelőségének felmérése, értékelése auditok keretében

·         Belső auditrendszerek kidolgozása, bevezetése, működtetése

·         Termék környezetvédelmi megfelelőségével kapcsolatos vizsgálatok végzése (csomagolás környezetvédelmi megfelelősége, RoHS, REACH, EuP direktíva)

 

Bővebben a jogszabályi megfelelés biztosításáról

A mai körülmények között egy szervezetnek rendkívül sok és bonyolult jogszabálynak kell megfelelnie. A környezetvédelem területe ezalól nem kivétel.

A cégeladás, vétel, fúzió során előfordul, hogy a jogszabályi megfelelést nem teljes körűen vizsgálják, ezért később szükség van a helyzet alapos és pontos feltárására, az esetleges kötelezettségekből adódó költségek becslésére.

Sok multinacionális cég úgynevezett compliance programokat működtet központilag. Ezek tervezett időintervallumokon belül elvégzett auditokat jelentenek, melyek eredményeit folyamatosan nyomonkövetik és határidőket szabnak a megfelelés elérésére. Ezek a programok szinte kivétel nélkül gyakorlott szakemberek támogatását igénylik, akik a a környezetvédelmi jogszabályok gyakorlati alkalmazásában, a nekik való megfelelés biztosításában jártasak. Az ilyen programok kialakítása komoly felkészültséget és audittapasztalatot igényel, a bevezetés pedig csak jól átgondoltan, a szervezet igényeinek és adottságainak megfelelő megértésével és figyelembe vételével történhet.

Azok a cégek, akik ISO 14001 vagy EMAS környezetközpontú irányítási rendszereket működtetnek, a megfelelőség szabályozott időközönként való kiértékelése komoly feladatot jelent.

Egyes cégek széles beszállítói körrel dolgoznak vagy maguk is azok részét képezik, így a megfelelés tudatos, szervezett, átlátható biztosítása kiemelt, feladatot jelent.

A jogszabályi megfelelést vizsgáló audit egy jól bevált eszköz lehet a megfelelés szintjének igazolására, az ezzel kapcsolatos költségek felmérésére, megfelelés elérését segítő intézkedések kidolgozására.

A NECS Kft. széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a jogszabályi megfelelés biztosítása terén nyújtható szolgáltatások terén, mely által számunkra nem jelent problémát a fenti kihívások teljesítése.