Új törvény a hulladékról - Kihirdetve!

Az új jogszabály, ahogyan az előzetesben is említettük,2013. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály szövege itt érhető el:
http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/15106

és a 26904 oldalon kell keresni.

Hamarosan részletesen információkkal is szolgálunk a sok területen gyökeres változásokat hozó jogszabályokkal, mely várhatóan 44 végrehajtási rendelet megalkotására ad felhatalmazást.
Ezekből 27 várhatóan kormány szintű, 17 miniszteri szintű rendelet lesz.
A települési önkorményzatok 4 témakörben kapnak felhatalmazást rendelet alkotásra.