Néhány közelmúltban történt jogszabályváltozás

50/2013. (VIII. 27.) NFM rendelet A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet Az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról