Légszennyezés mértéke bejelentés avagy "LM" bejelentés

A háttér: a 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 31. paragrafusának (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetői a rendelet 7. melléklete szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi bejelentést kötelesek benyújtani.

A bejelentő lapok tavaly kisebb változásokon mentek keresztül, ezért érdemes a szokásosnál is jobban odafigyelni a kitöltésnél.

A cégszerű aláírás elmaradása bírsággal járhat, ezért erre az apró de lényeges részletre szintén figyelni kell.

A klímaberendezések üzemeltetőinek, akik 3kg-nál nagyobb mennyiségű szabályozott hűtőközeget tartalmazó berendezést üzemeltetnek, szintén adatot kell szolgáltatniuk. Ennek határideje szintén a tárgyévet követő március 31. A bejelentést a www.hlhmonitoring.hu felületén kell elvégezni.

A NECS elkészíti a rendelet szerinti éves adatszolgáltatást és a rendelet további követelményeinek, valamint a kapcsolódó levegős rendeleteknek való megfelelés elérésében is segítséget tud nyújtani megrendelőinek.