Környezetvédelmi adatszolgáltatások 2015

Az elmúlt év végén jelentős változások történtek a hulladékokkal, a levegővel, a felszíni és felszín alatti vizek védelmével, az elemekkel és az akkumulátorokkal, valamint a hulladékké vált gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgáltatások terén. 

Alapvető, gyökeres változások

Az előzetesben említett adatszolgáltatások 2015 év elejétől kizárólag az ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) programon keresztül lehet teljesíteni. Az ezidáig alkalmazható megoldások (papír alapú kézi vagy gép kitöltés, a KVADATSZOLG program) használata a továbbiakban nem lehetséges. Az adatszolgáltatások a megújult OKIR-be (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) A kerülnek, melyek a fejlesztéseknek köszönhetően már lekérdezhetőek.

ÁNYK

Az adatszolgáltatásokhoz elkészítéséhez szükséges ÁNYK programot program a NAV honlapjáról, az ÁNYK használatához szükséges Java keretprogram erről az oldalról tölthető le. A keretprogram és az ÁNYK telepítését követően szükség van a nyomtatványokra is, melyeket erről a linkről lehet letölteni.

Ügyfélkapu

Az adatszolgáltatások beküldéséhez az Ügyfélkapun is regisztrálni kell. Ügyfélkaput csak magánszemély regisztrálhat. Ez azért fontos, mert akár belsős, akár külsős munkatárs végzi el az ügyfélkapun keresztül való beküldést egy meghatalmazásra szükség lesz (már amennyiben cég nevében küldi be az adatszolgáltatást). A meghatalmazást a KAR adatszolgáltatásból korábban megismert és a jelenlegi rendszerben is alkalmazott, immár elektronikus formátumú MEGH lapon kell beküldeni.

Meghatalmazás

A meghatalmazás adatlapja (MEGH lap) a KAR adatlap csomagban található. A MEGH lapon a meghatalmazott kijelenti, hogy rendelkezem a hiteles, aláírt űrlappal és hogy a beküldött elektronikus másolat mindenben megegyezik a hiteles űrlappal, valamint, hogy az eredeti űrlapot szükség esetén, ha ezt a hatóság kéri, eljuttatja a hatóság számára. Lehetőség van a beszkennelt elektronikus file beküldésére is az ÁNYK ’Adatok’ menüpontján keresztül is.

Az adatszolgáltatások elvégzése

Az adatszolgáltatások jórészt a már korábban megismert formanyomtatványokat használják, azonban az ÁNYK működéséből adódóan nyilvánvaló különbségek adódnak. A KVADATSZOLG-ban megszokott ellenőrzés funkció szerencsére működik.

A KVADATSZOLG által generált file-ok direkt használatára nincs lehetőség. Ez nyilvánvalóan legalább ebben az évben a korábbiakhoz képest jelentős többlet munkát fog generálni minden készítő számára, hiszen nem lesz elég a korábban megszokott egy két plusz/mínusz űrlap felvitele/törlése, mindent újra fel kell vinni manuálisan. Az ÁNYK XML és IMP file-okat kezel. Ez a saját fejlesztésű informatikai rendszerből is előállítható olyan adatállomány (XML vagy IMP fájl), ami az ÁNYK-ba importálható és így a kézi adatrögzítési munka kiküszöbölhető. Erre nyilván a komolyabb informatikai háttérrel rendelkező vállalkozások fognak felkészülni. Az elkészült adatszolgáltatások beküldés után nem szerkeszthetőek, így célszerű beküldés előtt azokat más néven elmentve szerkeszthető formában is megőrizni, mivel így a kézi adatbevitel jelentős hányada megtakarítható a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan.

Új jogszabály

Hogy ismét új jogszabályt kelljen megjegyeznünk, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2015. január 1-én hatályát vesztette. Helyette a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet lépett hatályba.

Határidők

A hulladékos éves adatszolgáltatás esetén a 2014. év negyedik negyedévéről, a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezetteknek a változtatások miatt 2015. február 15-ig kell csak benyújtaniuk az adatszolgáltatásukat. Más határidők a korábbiakhoz képest nem változtak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ajánlatot szeretne kérni adatszolgáltatásai elkészítésére, kérjük írjon nekünk az info@necs.hu email címre!