Aktuális

Jogszabályváltozások

Íme a megjelent vagy megváltozott jogszabályok, melyek a környezetvédelmi adatszolgáltatást gyökeresen megváltoztatják:

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2014. évi LXXXVII. törvény az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

38/2014. (XII. 17.) FM rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

72/2014. (XII. 22.) BM rendelet az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Ha bármilyen kérdése van a fenti jogszabályokkal kapcsolatban, vagy az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódóan, szívesen állunk rendelkezésére.

Írjon nekünk, vagy kérjen ajánlatot a Kapcsolat menüpontban, vagy az info@necs.hu címre!

A vízvédelmi/vízügyi hatósági és szakhatósági hatáskörök

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a vízügyi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-től a katasztrófavédelem látja el. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi Hatóságnak a jogutódja ettől kezdve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutóda a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A feladatok átvétele szeptember 10-től folyamatosan történik meg, a hatósági ügyek lebonyolítása ettől függetlenül zökkenőmentesen zajlik. Az ügyintézés menete nem változik és a határidők sem módosulnak.

A vízvédelmi/vízügyi hatósági és szakhatósági hatáskörök gyakorlása tekintetében a jogutódlás a linken szereplő módon valósul meg.

Környezetvédelmi adatszolgáltatások 2015

Az elmúlt év végén jelentős változások történtek a hulladékokkal, a levegővel, a felszíni és felszín alatti vizek védelmével, az elemekkel és az akkumulátorokkal, valamint a hulladékké vált gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgáltatások terén. 

Alapvető, gyökeres változások

Az előzetesben említett adatszolgáltatások 2015 év elejétől kizárólag az ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő) programon keresztül lehet teljesíteni. Az ezidáig alkalmazható megoldások (papír alapú kézi vagy gép kitöltés, a KVADATSZOLG program) használata a továbbiakban nem lehetséges. Az adatszolgáltatások a megújult OKIR-be (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) A kerülnek, melyek a fejlesztéseknek köszönhetően már lekérdezhetőek.

ÁNYK

Az adatszolgáltatásokhoz elkészítéséhez szükséges ÁNYK programot program a NAV honlapjáról, az ÁNYK használatához szükséges Java keretprogram erről az oldalról tölthető le. A keretprogram és az ÁNYK telepítését követően szükség van a nyomtatványokra is, melyeket erről a linkről lehet letölteni.

Ügyfélkapu

Az adatszolgáltatások beküldéséhez az Ügyfélkapun is regisztrálni kell. Ügyfélkaput csak magánszemély regisztrálhat. Ez azért fontos, mert akár belsős, akár külsős munkatárs végzi el az ügyfélkapun keresztül való beküldést egy meghatalmazásra szükség lesz (már amennyiben cég nevében küldi be az adatszolgáltatást). A meghatalmazást a KAR adatszolgáltatásból korábban megismert és a jelenlegi rendszerben is alkalmazott, immár elektronikus formátumú MEGH lapon kell beküldeni.

Meghatalmazás

A meghatalmazás adatlapja (MEGH lap) a KAR adatlap csomagban található. A MEGH lapon a meghatalmazott kijelenti, hogy rendelkezem a hiteles, aláírt űrlappal és hogy a beküldött elektronikus másolat mindenben megegyezik a hiteles űrlappal, valamint, hogy az eredeti űrlapot szükség esetén, ha ezt a hatóság kéri, eljuttatja a hatóság számára. Lehetőség van a beszkennelt elektronikus file beküldésére is az ÁNYK ’Adatok’ menüpontján keresztül is.

Az adatszolgáltatások elvégzése

Az adatszolgáltatások jórészt a már korábban megismert formanyomtatványokat használják, azonban az ÁNYK működéséből adódóan nyilvánvaló különbségek adódnak. A KVADATSZOLG-ban megszokott ellenőrzés funkció szerencsére működik.

A KVADATSZOLG által generált file-ok direkt használatára nincs lehetőség. Ez nyilvánvalóan legalább ebben az évben a korábbiakhoz képest jelentős többlet munkát fog generálni minden készítő számára, hiszen nem lesz elég a korábban megszokott egy két plusz/mínusz űrlap felvitele/törlése, mindent újra fel kell vinni manuálisan. Az ÁNYK XML és IMP file-okat kezel. Ez a saját fejlesztésű informatikai rendszerből is előállítható olyan adatállomány (XML vagy IMP fájl), ami az ÁNYK-ba importálható és így a kézi adatrögzítési munka kiküszöbölhető. Erre nyilván a komolyabb informatikai háttérrel rendelkező vállalkozások fognak felkészülni. Az elkészült adatszolgáltatások beküldés után nem szerkeszthetőek, így célszerű beküldés előtt azokat más néven elmentve szerkeszthető formában is megőrizni, mivel így a kézi adatbevitel jelentős hányada megtakarítható a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan.

Új jogszabály

Hogy ismét új jogszabályt kelljen megjegyeznünk, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2015. január 1-én hatályát vesztette. Helyette a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet lépett hatályba.

Határidők

A hulladékos éves adatszolgáltatás esetén a 2014. év negyedik negyedévéről, a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezetteknek a változtatások miatt 2015. február 15-ig kell csak benyújtaniuk az adatszolgáltatásukat. Más határidők a korábbiakhoz képest nem változtak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ajánlatot szeretne kérni adatszolgáltatásai elkészítésére, kérjük írjon nekünk az info@necs.hu email címre!

Phase I ESA szabvány: új verzió egyelőre visszavonva...

Azok, akik érdekeltek a Due Diligence világban, bizonyára érdeklődve olvassák majd a cikket:

http://www.environmentalsafetyupdate.com/environmental-compliance/epa-wi...

Néhány közelmúltban történt jogszabályváltozás

50/2013. (VIII. 27.) NFM rendelet A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet Az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

Új törvény a hulladékról - Kihirdetve!

Az új jogszabály, ahogyan az előzetesben is említettük,2013. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály szövege itt érhető el:
http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/15106

és a 26904 oldalon kell keresni.

Hamarosan részletesen információkkal is szolgálunk a sok területen gyökeres változásokat hozó jogszabályokkal, mely várhatóan 44 végrehajtási rendelet megalkotására ad felhatalmazást.
Ezekből 27 várhatóan kormány szintű, 17 miniszteri szintű rendelet lesz.
A települési önkorményzatok 4 témakörben kapnak felhatalmazást rendelet alkotásra.

Katasztrófavédelmi hozzájárulás - 2012-ben nem kell fizetni!

Az Országgyűlés 2012. június 11-én a katasztrófavédelmi törvény összes olyan rendelkezését hatályon kívül helyezte, amely összefüggésben áll a katasztrófavédelmi hozzájárulással - így június 30-ig nem kell előleget fizetniük az érintett vállalkozásoknak.

Az elfogadott módosítással a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény néhány pontja hatályát veszti és a katasztrófavédelmi hozzájárulásra kötelezettnek 2012-ben nem kell nyilatkoznia a hozzájárulás összegéről és nem kell megfizetnie a hozzájárulás előlegét, valamint a hozzájárulást.

Az előleget június 30-ig kellett volna megfizetni, de a jogszabály addigra hatályba lép, így ezzel a kötelezettséggel már nem kell számolniuk a vállalkozásoknak. A változttatás a 2012. június 18-i Magyar Közlönyben található és a kihirdetését követő napon lépett hatályba.

ecoPortal partnerség

Ha menedzsment rendszereket működtetnek, függetlenül attól, hogy az ISO 9001, 14001, OHSAS alapú, vagy más, esetleg ezek kombinációja, bizonyára gondolkodtak már azon, hogyan lehetne ezt jobban csinálni, úgy, hogy a rendszer egyszerű és átlátható legyen, és jól működjön.

Van erre egy kiváló partnerünk és egy kiváló megoldásunk, az ecoPortal.

Ez a megoldás egyszerre

  • könnyen használható,
  • átlátható,
  • majdnem papírmentes,
  • szemléletes,
  • célorientált
  • ösztönzi az elkötelezettséget
  • látható
  • integrálható

A NECS már az ecoPortal hivatalos partnere és tanácsadója, ezért akiknek felkeltettük az érdeklődését, hamarosan várhatja a részleteket...

Addig is ízelítőül íme egy kis videó, ami biztosan tetszeni fog...

 

Katasztrófavédelmi törvény - változások

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. október 3-án jelent meg a Magyar Közlönyben.

Megjelenését rövidesen követte a 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről, valamint a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.

A 2011. évi CXXVIII. törvény definiálja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem fogalmát, mely szerint ezek azok, amelyek területén az egy adott időben megtalálható veszélyes anyagok mennyisége eléri a 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározott küszöbértéket.

A 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet az egyes üzemeket alsó és felső küszöbértékű, valamint küszöbérték alatti üzemek besorolás szerint különbözteti meg.

Küszöbérték alatti üzemek

A küszöbérték alatti üzemek azon létesítmények, ahol az alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de azt el nem érő mennyiségben, veszélyes anyag van jelen. Magyarországon ebből, illetve a küszöbértéket el nem érő üzemekből, ahol az alsó küszöbérték 25%-át el nem érő veszélyes anyag mennyiség van jelen.

Működő küszöbérték alatti üzemek

A rendelet hatálybalépésekor már működő küszöbérték alatti üzem, és olyan – már működő – veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, amely katasztrófavédelmi engedélyezés alatt nem áll, a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 2. mellékletben szereplő üzemazonosítási adatlapokat 2012. március 31-ig kell megküldenie a 7. § (1) bekezdésében és a 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Az egyes kategóriákba való Sok szervezetnél nem is tudnak róla, hogy milyen alapvető kötelezettségeik vannak a hulladékgazdálkodás területén. Az egyik legegyszerűbbnek tűnő az éves adatszolgáltatás. Ez persze mégsem mindig olyan egyszerű. Talán ezért vannak sokan, akik nem, vagy késve teljesítik.

Az alsó és felső küszöbértékű üzemekre alapvetően a korábban is érvényes szabályok vonatkoznak. Tehát az alsó küszöbértékű üzem biztonsági elemzést köteles készíteni, a felső küszöbértékű üzem pedig biztonsági elemzést.

A katasztrófavédelmi hozzájárulás viszont annál inkább új elem a szabályozásban. A fizetők körét a törvény 79§ (2) bekezdése, a mértékét pedig a 79§ (3) szabályozza.

Az új szabályozás tehát lényeges és nagy figyelmet igénylő változásokat hoz, melyekre érdemes figyelni és a szakértelmet igénylő intézkedések elvégzését szakértőkre bízni, hiszen a az egyes bírságtételek egyesített összege, amely legfeljebb öt millió forint lehet.

Bizonyára számos kérdése felmerül a témával kapcsolatban. A területen felmerülő összes követelmény teljesítésében tudunk segítséget nyújtani, ezért forduljon hozzánk bizalommal!

Légszennyezés mértéke bejelentés avagy "LM" bejelentés

A háttér: a 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 31. paragrafusának (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetői a rendelet 7. melléklete szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi bejelentést kötelesek benyújtani.

A bejelentő lapok tavaly kisebb változásokon mentek keresztül, ezért érdemes a szokásosnál is jobban odafigyelni a kitöltésnél.

A cégszerű aláírás elmaradása bírsággal járhat, ezért erre az apró de lényeges részletre szintén figyelni kell.

A klímaberendezések üzemeltetőinek, akik 3kg-nál nagyobb mennyiségű szabályozott hűtőközeget tartalmazó berendezést üzemeltetnek, szintén adatot kell szolgáltatniuk. Ennek határideje szintén a tárgyévet követő március 31. A bejelentést a www.hlhmonitoring.hu felületén kell elvégezni.

A NECS elkészíti a rendelet szerinti éves adatszolgáltatást és a rendelet további követelményeinek, valamint a kapcsolódó levegős rendeleteknek való megfelelés elérésében is segítséget tud nyújtani megrendelőinek.